Gå til hovedindhold

Danmarks bedste advokatuddannelse

Vi har designet en række interne uddannelser for alle jurister i Bruun & Hjejle – både advokat- og erhvervsjuridiske fuldmægtige, færdiguddannede advokater og erhvervsjurister og partnere. Launch, Ascent og Orbit har som fælles mål at dygtiggøre vores jurister på tværs af anciennitetsniveauer og specialiseringer.

Launch

Det ligger os meget på sinde, at vores nye fuldmægtige kommer godt fra start. Derfor starter du som nyuddannet fuldmægtig på vores introforløb Launch, før du kommer ud i de enkelte faggrupper. Her træner du basale færdigheder, som klæder dig på til din nye rolle. Launch er samtidig et socialt ryste-sammen-forløb, hvor du bliver en del af et fuldmægtighold, som du følges med resten af uddannelsen. Launch forløber over den første uge og foregår både hos Bruun & Hjejle og ude af huset på spændende lokationer.

Ascent

Ascent er en del af vores interne skræddersyede uddannelse. Formålet med Ascent er at styrke dine kompetencer inden for de forskellige juridiske specialer og ikke-juridiske discipliner gennem kurser, arbejdsprocesser og mesterlære. Du får indblik i samarbejdet med vores klienter og sagsarbejdet, så du bliver i stand til selvstændigt og sikkert at navigere i de komplekse sager, Bruun & Hjejle varetager, ligesom der vil være fokus på at styrke dine sproglige færdigheder. De enkelte kurser er under konstant udvikling for løbende at tilpasse sig nye discipliner og teknologier, så vi sikrer, at du altid får den bedst mulige uddannelse.

Forklaring

Orbit

Orbit er den bane, som et objekt i rummet følger, når det cirkulerer omkring et andet objekt i rummet. Hos Bruun & Hjejle er tankegangen bag den interne uddannelse Orbit, at det centrale, konstante objekt er Bruun & Hjejle som helhed, mens det objekt, der konstant bevæger sig omkring virksomheden, er uddannelsen.

Orbit

Orbit er navnet på vores interne skræddersyede uddannelse for partnere, advokater, erhvervsjurister, advokatfuldmægtige og erhvervsjuridiske fuldmægtige. Formålet med Orbit er at udvikle de kompetencer, der udover de juridiske, gør vores jurister i stand til at levere en præcis og brugbar rådgivning til vores klienter. Flere og flere af de juridiske opgaver vil i fremtiden blive løst ved hjælp af teknologi, og værdiskabelsen vil i langt højere grad også kunne findes i de ikke-juridiske færdigheder. Orbit medvirker til, at vi uddanner problemløsende, kreative og selvstændige jurister, der på egen hånd og gennem arbejde i teams, kan yde pragmatisk og brugbar, klientnær rådgivning på en effektiv måde.

Orbit er baseret på en agil tilgang og bliver løbende tilpasset, så den er klientnær og tager udgangspunkt i, hvad der giver værdi for vores klienter, og hvad der kræves af fremtidens jurist. Orbit sikrer, at alle fra partner til fuldmægtig løbende udvikler sig, og at alle kommer igennem de samme moduler, så den tillærte viden skaber værdi og bliver forankret på tværs af organisationen.

Alle skal igennem seks moduler over en periode på tre år. De består af: Kreativitet og problemløsning, Forretningsforståelse, Forretningsudvikling, Projektledelse og team, Emotionel intelligens og Selvtillid og fremtoning.

all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl