Gå til hovedindhold

Fremtidens advokat

HR- og udviklingskonsulent Stella Regina Hansen (SR) og partner Karsten Kristoffersen (KK) har i 2021 stået i spidsen for at designe en ny og forbedret intern uddannelse, Orbit, i Bruun & Hjejle. Her fortæller de to om processen bag, hvad fremtidens advokat skal kunne, og hvordan Orbit skal være med til at gøre Bruun & Hjejles advokater til de bedste.

Efter et længere udviklingsforløb kunne Bruun & Hjejle, i efteråret 2021, teste sine første moduler på den nye interne advokatuddannelse, Orbit, med udvalgte teams bestående af partnere, advokater og fuldmægtige. Nu er banen kridtet op og klar til, at alle jurister i huset skal gennem et nyt, skræddersyet
uddannelsesforløb, centreret omkring non-legal skills, der, sideløbende med træning af juridiske færdigheder, skal gøre Bruun & Hjejles advokater til de bedste rådgivere for klienterne.

Hvorfor er der brug for en ny intern advokatuddannelse?

KK: “Flere og flere arbejdsopgaver vil i fremtiden blive løst ved hjælp af teknologi, og værdiskabelsen vil i langt højere grad ske i de kreative processer. Derfor har vi spurgt os selv, hvad vi skal kunne som organisation og som individer. Hvordan kan vi udfordre det, vi gør, og hvordan kan vi blive bedre til at skabe værdi for vores klienter i fremtiden. Det handler ikke blot om et højt fagligt niveau af jura, men i lige så høj grad om non-legal skills, såsom kreativitet og evnen til at arbejde effektivt i teams.”

Hvad er Orbit?

SR: “Orbit er Bruun & Hjejles nye og forbedrede interne advokatuddannelse, som er designet specifikt til Bruun & Hjejle, hvor alle advokater skal gennem seks moduler inden for en række temaer over en periode på tre år. Modulerne kører simultant på tværs af afdelinger, men i forskellige spor. På den måde skaber vi en lærende organisation i realtid. Vores tilgang til design og udrulning af Orbit er agil med løbende udvikling og tilpasning af læringsindholdet på baggrund af de erfaringer, vi gør os. Dermed sikrer vi, at indholdet altid er opdateret og aktuelt i forhold til de kompetencer, der er vigtige for at være en succesfuld advokat og en relevant rådgiver.”

Hvordan er det fastslået, hvilke kompetencer jeres medarbejere skal uddannes i?

SR: “Der findes mange forskellige typer af advokater, så i stedet for at lave et program, hvor indholdet kun er relevant for en del af gruppen, har vi lavet ét program, der går på tværs af huset. Her har vi, ud fra undersøgelser og research, klarlagt de væsentligste nonlegal skills, som fremtidens advokat skal have. Vi har bl.a. hentet inspiration i mesterlæren og i moderne design thinking, som er en anerkendt menneskecentreret tilgang til design- og innovationsprocesser.”

Hvordan hænger kreativitet sammen med advokater?

KK: “Der er en udbredt misforståelse i branchen om, at kreativitet er en modsætning til effektivitet. Man kan sagtens bruge kreativ tænkning til at nå hen til målet hurtigst muligt, og vi ser det som en helt central kompetence hos fremtidens advokat.”

Hvad er dine forventninger til uddannelsen?

SR: “Jeg forventer, at Orbit udfordrer vores jurister, og at de formår at bruge læringen aktivt i virksomheden og i arbejdet med vores klienter. På Orbit træner alle jurister, fra partner til fuldmægtig, på deres eget anciennitetsniveau den samme kompetence, og dermed kan alle tale med om, hvordan værktøjer og metoder kan bruges i det daglige arbejde. Det første modul på Orbit – klientfokuseret og kreativ problemløsning − har fået utroligt flotte evalueringer. Tilbagemeldingerne er, at det er meget brugbart i det daglige arbejde samt i forhold til at kunne levere en mere præcis og brugbar rådgivning til klienten.”

KK: “Samtidig mener flere medarbejdere, at brugen af de klientfokuserede og kreative værktøjer i det daglige arbejde vil være med til at øge arbejdsglæden og kvaliteten af vores service til vores klienter. Min forventning er derfor også, at vi med Orbit giver vores medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at de kan blive succesfulde advokater og hjælpe vores klienter bedst muligt.”

Hvad bliver de største udfordringer med udrulningen af Orbit i 2022?

KK: “Vanens magt. Folk er vant til at gøre tingene på bestemte måder. Nu kommer vi med et program, som kræver, at du blotter dig selv og tænker på nye måder.”

SR: “Medarbejderne har taget rigtig godt imod Orbit, så jeg vil hellere fremhæve, hvordan det vil blive udfordrende at overføre kompetencerne fra programmet til arbejdet med klienter.”

Find artiklen med vores nye interne uddannelser og mange andre artikler i Bruun & Hjejles årsrapport 2021 her.

Forklaring

Om Orbit

Orbit er den bane, som et objekt i rummet følger igen og igen, når det cirkulerer omkring et andet objekt. Hos Bruun & Hjejle er tankegangen bag vores interne uddannelse, at det centrale, konstante objekt er Bruun & Hjejle og klienterne, mens vi alle konstant bevæger os omkring objektet – hele tiden i nye baner, alt efter hvor vi er på vores individuelle læringskurve.

all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl