Gå til hovedindhold

Klientoplysninger

Bruun & Hjejles advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokater med beskikkelse fra andre EU-lande er registreret hos Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark under deres udenlandske titel.

Alle advokater hos Bruun & Hjejle er, uanset om de har dansk eller udenlandsk beskikkelse, omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Bruun & Hjejle, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Læs mere om vores samleklientkonto her.

Advokaterne hos Bruun & Hjejle er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Bruun & Hjejle benytter NewBanking Identity til indsamling og opbevaring af følsomme oplysninger i forbindelse med iagttagelse af vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven. Hvis du skal indlevere KYC-oplysninger i denne forbindelse, kan du klikke her.

all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl