Gå til hovedindhold

Miljø og plan

Vi bistår private virksomheder og offentlige myndigheder inden for alle områder relateret til miljø og plan.

Miljø og plan beskæftiger sig med reguleringen af miljøbeskyttelse, bæredygtig udvikling og planlægning af arealanvendelse, og det er et komplekst og dynamisk område, der kan være svært at navigere i. Området er desuden underlagt både kompleks EU-retslig og national regulering.

Vores team er eksperter inden for dette felt og tilbyder strategisk og løsningsorienteret rådgivning. Vores juridiske rådgivning sker på baggrund af en høj grad af forståelse for den kommercielle og politiske virksomhed. Vi forstår kompleksiteten i lovgivningen, hvilket driver os til at levere skræddersyede løsninger, der imødekommer vores klienters behov og interesser.

Citat af Betina Wichmann

Vores rådgivning integrerer miljømæssige hensyn, og vi stræber efter at skabe bæredygtige løsninger, der ikke kun tjener vores klienters interesser, men også har fokus på miljøet og naturen.

Betina Wichmann
Advokat, senior director
Betina Wichmann

Vi rådgiver klienter om blandt andet jord- og grundvandsforurening, opnåelse af miljøgodkendelser, processen for miljøvurdering, naturbeskyttelse i forbindelse med byudvikling og vurdering af miljørisici i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, ligesom vi også repræsenterer klienter i rets- og klagesager vedrørende miljøretlige problemstillinger.

Citat af Klientcitat

It is a very strong team which always delivers high quality.

Klientcitat
Chambers and Partners
all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl