Gå til hovedindhold

Udbud

Vi yder rådgivning inden for alle dele af EU- og dansk udbudsret. Vi har bred erfaring med at hjælpe tilbudsgivere og ordregivere fra start til slut i udbudsprocesserne, ligesom vi fører sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Udbudsreglerne fastsætter objektive, rimelige og ikke-diskriminerende rammer for det offentliges indkøb af varer og ydelser og kan have afgørende betydning for, hvem der får tildelt kontrakter med det offentlige.

Vi har et erfarent og specialiseret team, der rådgiver private aktører med at afgive tilbud, gennemføre forhandlinger, indgå kontrakter og håndtere eventuelle klagesager. Vi analyserer udbudsmaterialet, herunder tekniske beskrivelser, prisfastsættelsen og kvalifikationsdokumentationen, og lægger den bedste tilbudsstrategi for tilbudsgiverne.

Vi hjælper også ordregivere, bl.a. med at vælge den bedste udbudsstrategi og sikre en gennemtænkt løsning for den samlede udbudsproces. Vi udarbejder udbudsmateriale, evaluerer tilbud og projektstyrer udbudsprocessen, så ordregivers indkøb konkurrenceudsættes bedst muligt og klagesager undgås.

Citat af Frederik André Bork

Vores team har indgående kendskab til udbudsprocesserne og har bistået i en lang række udbud inden for f.eks. energi, entreprise, forsyning og transport – for blot at nævne nogle få.

Frederik André Bork
Partner
Frederik André Bork

Vi rådgiver tilbudsgivere i udbudsprocesser, der er omfattet af investeringsscreeningsloven (FDI-reglerne) og reglerne om udenlandske subsidier (FSR-reglerne).

Vi rådgiver også om statslige og kommunale enheders salg af fast ejendom, f.eks. i forbindelse med gennemførelsen af et udviklingsprojekt.

Citat af Klientcitat

The lawyers have strong experience with complex cases.

Klientcitat
Chambers and Partners
all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl