Gå til hovedindhold

Trivsel

Bruun & Hjejle blev skabt i 2009, hvor Jonas Bruun og Hjejle Gersted Mogensen fusionerede, med et fælles ønske om at samle nogle af landets dygtigste jurister i et unikt advokatfirma med et stærkt fællesskab og fokus på team før ego.

Det er vigtigt for Bruun & Hjejle, at vores medarbejdere trives. Det skaber arbejdsglæde, og den enkelte oplever en højere livskvalitet. Derfor har vi iværksat en række initiativer for at sikre høj trivsel blandt vores medarbejdere.

Den inkluderende arbejdsplads

Et inkluderende arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Vi arbejder løbende for, at Bruun & Hjejle skal være en mangfoldig arbejdsplads med en inkluderende kultur, og vi iværksætter konkrete initiativer, som skal understøtte dette. Initiativerne udgør tilsammen det, som kaldes en etisk infrastruktur. Denne infrastruktur dækker bl.a. over god tone og opførsel, som skal sikre både tryghed, ligeværd og respekt for hinanden på tværs af hele organisationen i en travl hverdag.

Vi underviser løbende både medarbejdere og ledere i diversitet, inklusion og biasbevidst ledelse, så vi undgår klassiske faldgruber i beslutningsmønstre. Vi øver os på at minimere ubevidste bias og i stedet invitere forskelligheden ind i organisationen. På den måde håber vi at kunne skabe de bedst mulige rammer for trivsel og nytænkning.

Adfærdskodeks og politik for krænkende handlinger

Vi har udarbejdet et adfærdskodeks, som sætter en retning og skaber et fundament for vores omgang med hinanden og for samarbejdet indadtil og udadtil. Formålet er at skabe et trygt, respektfuldt og inkluderende arbejdsmiljø.

Derudover har vi udarbejdet en politik vedrørende krænkende handlinger. Formålet er at forebygge og udstikke retningslinjer for håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Retningslinjerne skal bidrage til et sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere hos Bruun & Hjejle trives og føler sig trygge.

Undersøgelser

Bruun & Hjejle gennemfører med jævne mellemrum en række undersøgelser, der skal sikre en høj trivsel blandt vores medarbejdere. Udover den årlige skriftlige arbejdspladsvurdering, som har fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, gennemfører vi løbende ledermålinger, da vi ved, at ledelse har en stor betydning for vores medarbejderes trivsel og performance. Herudover gennemfører vi jævnligt øvrige undersøgelser, såsom trivselsundersøgelser og undersøgelser af kulturen, som ligeledes skal bidrage til det kontinuerlige arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø.

all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl