Spring til hovedindhold

Totalkredit A/S og BRFkredit a/s var berettiget til at forhøje bidragssatsen

09.08.2018

Totalkredit A/S og BRFkredit a/s er den 8. august 2018 blevet frifundet af Østre Landsret i tre principielle sager anlagt af kunder med påstand om nedsættelse af realkreditinstitutternes forhøjelse af bidragssatserne på kundernes lån.

BRF Total Content

Der var tale om i alt tre sager. To sager mod Totalkredit A/S vedrørende bidragsforhøjelser 1. januar 2015 og 1. juli 2016 og én sag anlagt mod BRFkredit a/s vedrørende en bidragsforhøjelse foretaget fra 1. januar 2015. Totalkredit var under sagen repræsenteret af advokat Ole Spiermann, mens BRFkredit a/s var repræsenteret af advokat Karsten Kristoffersen. 

Overordnet bekræfter dommen den langvarige praksis på området, som er fastlagt gennem Realkreditankenævnets afgørelser. Østre Landsret lagde i sine begrundelser vægt på, at det fremgår af lånedokumentationen, at Totalkredit A/S henholdsvis BRFkredit a/s kan beslutte at hæve bidragssatsen, og at de gældende forretningsbetingelser på varslingstidspunktet finder anvendelse. På den baggrund fandt Østre Landsret, at der var hjemmel i aftalegrundlaget til at forhøje bidragssatsen, og at henholdsvis Totalkredit A/S og BRFkredit a/s ikke derved har en vilkårlig adgang til at ændre satserne.

Spørgsmålet var herefter, om de konkrete bidragsforhøjelser var sket i overensstemmelse med aftalegrundlaget og gældende regler. Her kom Østre Landsret frem til, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Totalkredit A/S og BRFkredit a/s’ begrundelser om ændrede markeds- og forretningsvilkår. Der var derfor ikke anledning til at anse de generelle bidragsforhøjelser for vilkårlige, ligesom begrundelserne hver især havde dækning i aftalegrundlaget.

På den baggrund konkluderede Østre Landsret, at bidragsforhøjelserne ikke kunne anses for vilkårlige eller uhjemlede. Der var derudover ikke grundlag for at tilsidesætte forhøjelserne som urimelige efter aftalelovens §§ 36 eller 38c.

Der henvises i øvrigt til Østre Landsrets pressemeddelelse og pressen generelt:

http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Forh%C3%B8jelseafbidragssatsp%C3%A5realkreditl%C3%A5n.aspx

http://penge.borsen.dk/artikel/1/366904/boligejere_taber_principielle_sager_i_landsret_om_hoejere_laanegebyrer.html?utm_source=forside&utm_campaign=nyhed_08

https://www.dr.dk/nyheder/penge/boligejere-taber-sager-om-bidragssatser-i-landsretten

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-08-08-boligejere-taber-sager-om-bidragssatser-kunne-have-haft-betydning-for-tusinder

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Partner Karsten Kristoffersen, + 45 61 69 39 79

Partner Ole Spiermann, +45 30 18 87 55