Spring til hovedindhold

Rettet emission i Ambu A/S

03.01.2018

Aktiemarked2

Ambu A/S har den 17. november 2017 gennemført et udbud af nye B-aktier i forbindelse med selskabets akkvisition af Invendo Medical (annonceret af selskabet den 25. oktober 2017). Udbuddet er gennemført som en accelereret bookbuilding proces med udstedelse af 1.255.000 nye B-aktier svarende til ca. 3% af Ambu A/S’ registrerede B-aktiekapital.

Danske Bank A/S fungerede som Global Coordinator i forbindelse med udbuddet, der var rettet mod institutionelle investorer i Danmark og i udlandet. De nye aktier blev tegnet til en pris på DKK 537 pr. aktie og Ambu A/S’ samlede bruttoprovenu udgjorde DKK 674 millioner.

Bruun & Hjejle har rådgivet Danske Bank i forbindelse med den rettede emission.

For yderligere information, kontakt:

Morten Jensen, partner: +45 30 18 87 64