Spring til hovedindhold

Historisk erstatning for ekspropriation

26.04.2018

Dommerhammer

Vestre Landsret har i dag tilkendt Pindstrup Mosebrug A/S 40 mio. kr. i erstatning for ekspropriation i anledning af indgreb over for selskabets indvinding af tørv i Lille Vildmose til brug for gartneriprodukter.

Indgrebet var begrundet i naturinteresser og navnlig beskyttelse af nærliggende højmoser, men landsretten fandt konkret, at naturinteresserne ikke kunne overvægte Pindstrup Mosebrugs interesser i indvindingen. Det havde her afgørende betydning, at naturinteresserne kunne sikres ved et langt mindre byrdefuldt indgreb.

Ud over erstatningen er Pindstrup Mosebrug også tilkendt procesrenter (siden sagens anlæg i 2006) og sagsomkostninger.

Der er direkte ankeadgang i sagen til Højesteret.

Se link til afgørelsen her.