Gå til hovedindhold
Associeret partner

Morten Schultz

  • Bank og finans
Morten Schultz

Morten har siden sin juridiske embedseksamen beskæftiget sig med den finansielle sektors retsforhold.

Morten har beskæftiget sig med de tilsynsbelagte enheders regulatoriske forhold, herunder pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber, UCITS, FAIF, AIF og andre former for kollektive investeringer. Herudover arbejder Morten også med generelle tværgående forhold for den finansielle sektor (eksempelvis hvidvaskreglerne og SFDR-kravene).

Morten har været udstationeret til en række af de store danske finanskoncerner. I 2009-2010 var han udstationeret til Nykredit-koncernen, hvor han beskæftigede sig med bank- og værdipapirforhold og i 2012-2013 til PFA-koncernen, hvor han beskæftigede sig med koncernens aktiviteter indenfor livsforsikringsvirksomhed, kapital- og bankforhold.

Morten er endvidere engageret i det danske FinTech-miljø, hvor han bl.a. sidder i bestyrelsen for en række FinTech-selskaber, lige som han også indgår i advisory boards.

Morten har en International MBA fra IE Business School i Madrid, Spanien.

Tablist controls
all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl