Gå til hovedindhold

Karriereudvikling

Hos Bruun & Hjejle står din udvikling aldrig stille. Uanset om du er student, fuldmægtig, erhvervsjurist, advokat, en del af Business support eller partner, tror vi på, at karriereudvikling er en vigtig del af trivslen hos vores medarbejdere. Derfor sørger vi for kontinuerlig udvikling, uanset hvor på karrierestigen, du befinder dig.

Gennem skræddersyede uddannelser, mentorordninger, dialogmøder, personlige udviklingsplaner mv. sikrer vi, at du har de fornødne kompetencer for at kunne løse morgendagens udfordringer. Vi ved, at faglig og personlig udvikling spiller en vigtig rolle for medarbejderes trivsel og motivation. Derfor er det vigtigt for os, at du som medarbejder udvikler dig i den retning, der er motiverende for dig, og at du har de værktøjer og kompetencer, du har brug for.

Karriereudvikling for jurister

Advokatuddannelsen

Der er tre krav, du skal opfylde, for at blive advokat. Du skal have en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, arbejde mindst tre år med praktisk juridisk virksomhed og gennemføre advokatuddannelsen med advokateksamen og en praktisk eller fiktiv retssagsprøve. Du får fri til at forberede og deltage i advokateksamen, ligesom du får fri til at forberede og deltage i den fiktive retssagsprøve. Erfarne kolleger afholder spørgetime som forberedelse til den fiktive retssagsprøve.  

Læs mere om den obligatoriske advokatuddannelse her.

Erhvervsjurist i advokatbranchen

Bruun & Hjejle står bag en skræddersyet uddannelse til erhvervsjurister i advokatbranchen. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med flere andre advokatfirmaer, der også har erhvervsjurister ansat. Uddannelsen imødekommer et behov for at skabe et godt fundament for erhvervsjuristernes virke i advokatbranchen, da man som cand.merc.(jur.) ikke har mulighed for at følge advokatuddannelsen. Uddannelsesforløbet har fokus på grundlæggende advokatfærdigheder og udbydes én gang årligt.

Uddannelsen består af en introduktionsdag, hvor du vil få en introduktion til rollen som erhvervsjuridisk rådgiver, fem obligatoriske kursusmoduler samt yderligere to tilvalgsmoduler. Uddannelsen skaber et grundlæggende fundament for at kunne yde juridisk rådgivning i et advokatfirma. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Læs mere om uddannelsen her.

Mentorordning (for fuldmægtige og stipendiater)

Vi ved, at en stor del af læringsprocessen sker gennem andre. Derfor har vi en mentorordning, som skal sikre, at du får kompetent sparring, vejledning og videndeling på sager på tværs af anciennitet. Som fuldmægtig er din mentor typisk en advokat fra samme faggruppe, som du skal arbejde i, og som stipendiat er din mentor typisk en 3-årsfuldmægtig. Mentoren sørger for at give dig feedback og sparring inden for fagområdet. Da du som fuldmægtig eller stipendiat ofte kommer til at arbejde for flere advokater og partnere, kan mentoren også hjælpe dig med at navigere i et landskab med flere opgavestillere.

Fuldmægtigrokade

Som fuldmægtig placeres du i ét af vores tre strategiske fokusområder, Proces, M&A og Fast ejendom, i et specialiseret team, f.eks. i Arbejds- og ansættelsesret, Bank og finans, Entreprise eller Konkurrence og EU. I samarbejde med HR og din HR-partner bliver du tilknyttet en eller to øvrige partnere i afdelingen, hvoraf den ene fungerer som din afdelingsleder.

Du vil blive tilbudt at rokere efter halvandet år, dvs. cirka halvvejs i din fuldmægtigperiode. Du kan rokere, hvis du ønsker at prøve noget nyt og udvide din faglige bredde, men det er ikke et krav. Du kan i stedet bevare din placering, hvis den allerede sikrer den fornødne bredde, eller hvis du har et ønske om tidlig specialisering.

Udstationering (advokater og erhvervsjurister)

Du har som advokat og erhvervsjurist mulighed for at blive udstationeret hos en klient, netværksforbindelse eller i en branche med faglig relevans. Det er ikke et krav, men kan være en god ide for at forstå juraen fra den anden side af bordet og styrke din kommercielle forståelse.

Karriereudvikling for alle

Tutorordning for alle nye medarbejdere

Alle nye medarbejdere får tilknyttet en tutor, som er en kollega på samme anciennitetsniveau og inden for samme fagområde. Tutoren hjælper nye kollegaer med at få en god start i Bruun & Hjejle. Tutoren kan blandt andet hjælpe med arbejdsopgaver, IT-udstyr, arbejdsgange og procedurer.

Dialogmøder og personlige udviklingsplaner

Hos Bruun & Hjejle har vi udskiftet den traditionelle MUS med dialogmøder. Konceptet giver en ramme for løbende feedback og dialog om udvikling, trivsel, performance og fremtid. Formålet med dialogmøderne er at gøre samtalerne mere effektive og værdiskabende, sikre en regelmæssig dialog og løbende feedback og sikre relevans og fleksibilitet i samtalens indhold. Til dialogmøderne udarbejder du en udviklingsplan i samarbejde med din dialogansvarlige, der tager udgangspunkt i dine behov. Dialogmøderne afholdes 2-4 gange om året.

all
sm
md
lg
xl
2xl
3xl
4xl